הסדר עם אגף שיקום – משרד הבטחון

אגף שיקום – משהב"ט

נכים המוכרים ע"י משרד הביטחון, יקבלו מכשיר כנגד התחייבות אגף השיקום.

נכה שמוכר במשרד הבטחון עם ירידה בשמיעה מעל 10% עליו לפנות לאגף השיקום לתיאום בדיקת שמיעה באחד ממרכזי בתי-חולים תחת הסדר ולהגיע למכון תדרים עם בדיקת שמיעה עדכנית  + טופס קלינאית של משרד הבטחון, לדרגת מכשירים תחת הסדר. ההתחיבות למשרד הבטחון הינה כל 4 שנים וכוללת בתוכה מתן סוללות תחת ספק בהסדר, כמו כן קבלת אביזרי עזר, אוזניות לטלויזיה וטלפון מגביר תחת הסכם עם הספק ומשרד הבטחון.

מכשירי שמיעה בהסדר משרד הבטחון

oticon more1 (השתתפות מלאה)
phonak audeo p-90-R
widex moment440

מכון שמיעה פרטי עם מכשירי שמיעה מתקדמים