Clean Ears להסרת שעווה מהאוזן

Clean Ears

להסרת שעווה מהאוזן ליצירת קשר
מכשירי שמיעה ואביזרים - Clean Ears להסרת שעווה מהאוזן

Otic Guard

תרסיס להקלה בדלקת כאבים וגירוי או גרד באוזניים ליצירת קשר
מכשירי שמיעה ואביזרים - Clean Ears
הסדרים