Amplifon ampli-energy R5

ampli-energy R5

הנטען של אמפליפון ליצירת קשר

הדור החדש של הנטענים

להנות מסאונד באיכות גבוהה ליצירת קשר
מכשירי שמיעה אמפליפון

צליל נקי

ניתוח ועיבוד צלילים כדי לתת לך שמיעה איכותית גם בסביבות הרועשות ביותר. הודות להתאמה האוטומטית להפחתת רעש, אתה מחליט למה או למי אתה רוצה להאזין ליצירת קשר

טכנולוגיה מתקדמת

אמפליפון העולמית משקיעה בפיתוח ונסיון של שנים רבים סביב בעולם ליצירת קשר
הסדרים