Oticon opn iic

המכשיר הקטן בעולם

המכשיר הקטן בעולם אנשים יכולים להיות בעלי מכשירי שמיעה 'בלתי נראים'? מכשירי השמיעה הבלתי נראים בתעלת (IIC) של אוטיקון יושבים מספיק עמוק בתוך תעלת האוזן שאיש אינו יכול להבחין בהם. אך בעוד שכמעט מחצית מכלל המשתמשים הפעם הראשונה מעדיפים לקבל סוג זה, מכשירי השמיעה IIC Oticon היו מוגבלים לאחוז קטן של אנשים. מהיום, הטכנולוגיה החדשה המוקטנת החדשה שלנו מאפשרת לאנשים כיום לקבל מכשירי שמיעה שאיש לא יוכל לראות ואשר לעולם לא יפריע להם. ליצירת קשר
מכשיר שמיעה - Oticon opn iic

נסתר בתוך האוזן

בלתי נראה לחלוטין ליצירת קשר
מכשיר שמיעה נסתר - Oticon opn iic

צפה בסרטון

נסתר בתוך האוזן ליצירת קשר

צפה בסרטון

הטכנולוגיה ליצירת קשר
הסדרים