Phonak RemoteControl

מאפיינים כלליים:

שלט רחוק קל ופשוט לשימוש עבור לקוחות עם מכשירי שמיעה מסוג Marvel ו-Paradise. בעל שלושה כפתורים גדולים ובולטים לנוחות שימוש מקסימלית. שלושת הכפתורים מאפשרים הגברה, החלשה ושינוי תוכנית במכשירי השמיעה. ליצירת קשר

סרטון הסבר

צפו ליצירת קשר
הסדרים