סבסוד מכשירי שמיעה לנפגעי תאונות עבודה

ליקוי שמיעה יכול להיות מולד או להיווצר כתוצאה של גורמים סביבתיים שונים. עבודה בסביבה רועשת לדוגמא, יכולה לפגום באיכות השמיעה ולאלץ את העובד להשתמש במכשיר שמיעה. אם נפגעה שמיעתך במהלך או בעקבות עבודתך, חשוב שתדע כי קופת החולים שלך תשתתף בהוצאות מכשיר השמיעה שלך, במידה והוכרת כנפגע תאונת עבודה.

מהי ההגדרה של נפגע תאונת עבודה?

תאונת עבודה מוגדרת בחוק כתאונה אשר ארעה במהלך עבודתו או עקב עבודתו של אדם אצל מעבידו או מטעמו, או כאשר מדובר בעובד עצמאי – במהלך עיסוקו ועקב עיסוקו במשלח ידו. החוק אף קובע כי ישנם מקרים מסוימים אשר בהתקיימם נקבעת תאונה כתאונת עבודה, אלא אם הנתבע מוכיח שאין המדובר בתאונת עבודה, כמו למשל תאונת דרכים המתרחשת בזמן העבודה או בדרכו של העובד אל מקום העבודה. קיימת נטייה בבתי הדין לעבודה להרחיב את המונח תאונת עבודה כך שיכלול גם אירועים שהתרחשו מחוץ למקום העבודה או זמן העבודה, כמו למשל פעילויות חברתיות שונות של העובדים. הרעיון הוא שהעובד לא היה משתתף בפעילות החברתית ונפגע אלמלא היה עובד באותו מקום עבודה.

ליקוי שמיעה כתאונת עבודה

בהקשר של הכרה בליקוי שמיעה כתאונת עבודה, תקפים כל החוקים שהובאו לעיל. כלומר, אדם אשר שמיעתו נפגעה במהלך עבודתו או כתוצאה מעבודה, יוכר כנפגע תאונת עבודה. עם זאת, חוק הביטוח הלאומי תוקן בשנת תשס"ה במטרה לצמצם את ההכרה בליקויי שמיעה כתאונת עבודה עקב חשיפה לרעש במקום העבודה. בתוך כך, נקבעו מספר תנאים מיוחדים להכרה בליקוי שמיעה כתאונת עבודה, חלקם קשורים למהות הרעשים ופוטנציאל הנזק שלהם, וחלקם קשורים לפרוצדורות כמו מועד תיעוד הפגיעה והגשת התביעה. עם זאת, טרם התגבשה ההלכה הפסוקה בעניין סעיף זה של החוק ובתי הדין נדרשים להכריע בסוגיה זו פעם אחר פעם.

החזרים על מכשירי שמיעה לנפגעי תאונות עבודה מקופת חולים כללית

נפגעי תאונות עבודה שהם חברי קופת חולים כללית זכאים לרכישת מכשיר שמיעה אחת לשלוש שנים. זכאותם מתבטאת בהחזר מסל השירותים על פי תקנון הקופה לנפגעי תאונות עבודה וישנה אפשרות לרכוש מכשירים יקרים יותר מגובה ההחזר על ידי תשלום ההפרש באופן פרטי. את ההחזר יקבל העובד באופן הבא: לאחר בדיקת שמיעה של קלינאי תקשורת, יגיש הלקוח הצעת מחיר והעתק בדיקת שמיעה למחלקת סל השירותים/ תאונות עבודה, לצורך קבלת התחייבות לתשלום עבור מכשירי השמיעה. לאחר קבלת ההתחייבות יזמין העובד את מכשיר השמיעה המתאים לו וישלם את ההפרש במידה והמכשיר יקר יותר. במידה ונפגע עבודה זכאי לשני מכשירי שמיעה, ומחיר כל מכשיר הוא מעל 6,500 שקלים, זכאי נפגע העבודה ל-10% הנחה.

סבסוד מכשירי שמיעה לנפגעי תאונות עבודה על ידי קופת חולים מכבי

נפגעי תאונות עבודה שהם חברי קופת חולים מכבי זכאים להשתתפות ברכישת מכשיר שמיעה של עד 6,500 שקלים למכשיר, כולל עלות האוזניה. על נפגע העבודה להציג במכון השמיעה טופס התאמת מכשיר שמיעה לנפגעי תאונות עבודה והצעת מחיר לפי מחירון מכבי. בקופת חולים מכבי אין הגבלת תקופה לקבלת השתתפות לנפגעי תאונות עבודה, אך היא מותנית תמיד באישור הקופה טרם הרכישה.

 

החזר כספי על מכשירי שמיעה מקופת חולים מאוחדת/לאומית

נפגעי תאונות עבודה שהם חברי קופ"ח מאוחדת/לאומית זכאים לרכישת מכשירי שמיעה על-פי התנאים הבאים: נפגע העבודה זוכה להחזר מסל השירותים על פי תקנון הקופה. ניתן לרכוש מכשירי שמיעה יקרים יותר מגובה ההחזר על ידי תשלום ההפרש במחיר מכשירי שמיעה באופן פרטי. לאחר בדיקת שמיעה של קלינאי תקשורת יגיש נפגע העבודה הצעת מחיר והעתק בדיקת שמיעה למחלקת סל השירותים/ תאונות עבודה בקופת החולים לצורך קבלת התחייבות לתשלום עבור מכשירי שמיעה.

אם הנך זקוק למכשיר שמיעה עקב ליקוי שמיעה שנגרם מתאונת עבודה, צור קשר עם מכון תדרים ואנו נספק לך מידע מקיף וליווי לאורך כל התהליך – החל מבדיקת השמיעה ועד התאמת מכשיר שמיעה במיוחד עבורך.

הסדרים