תדרים במכרז קופ"ח הכללית

'מכון השמיעה תדרים'  במכרז לאספקת מכשירי שמיעה לחברי קופת חולים כללית.

מצ"ב מדריך למימוש זכויות חברי הקופה :

מי זכאי למכשיר שמיעה מגיל 65 בכללית?

כל לקוח של כללית מגיל 65 ומעלה, שסובל מירידה בשמיעה, זכאי למכשיר שמיעה אחת לשלוש שנים במסגרת סל הבריאות.

איך מפעילים את הזכאות למכשיר שמיעה בכללית?

היות שמכשיר שמיעה אינו "מוצר מדף" שניתן לרכוש בחנות ולהשתמש בו, אלא מכשיר שאותו יש להתאים במיוחד במסגרת תהליך של שיקום השמיעה, פירסם משרד הבריאות הנחיות מקצועיות בנושא הזה.

לקוח שמעוניין להפעיל את הזכאות למכשיר שמיעה צריך לפנות תחילה לבדיקה אצל רופא אף?אוזן?גרון של כללית ואחר כך, בהתאם לתוצאות הבדיקה, עליו לפנות לאחד ממכוני השמיעה של כללית כדי לעשות בדיקת שמיעה ולאחריה לקבל אישור מכללית לקבלת מכשיר שמיעה אצל אחד מארבעת הספקים המורשים.

את האישור לקבלת מכשיר שמיעה מנפיקה קלינאית תקשורת של כללית באחד ממכוני השמיעה של כללית.

במכון השמיעה תינתן ההנחיה המתאימה לתהליך הבדיקה וההתאמה של מכשיר השמיעה. הלקוחות יכולים להיעזר במכון ככל שנדרש.

להלן התהליך להפעלת הזכאות למכשיר שמיעה בכללית ביתר פירוט:

1. בדיקת רופא אף אוזן גרון של כללית

לאחר בדיקה של רופא אף?אוזן?גרון של כללית תופנו במידת הצורך ישירות לאחד ממכוני השמיעה של כללית.

2. בדיקת שמיעה להתאמת מכשיר במכון שמיעה של כללית

לאחר שהתקבלו המלצותיו של רופא אף?אוזן?גרון יש לקבוע תור למכון שמיעה של קופת החולים.

בעת התאמת המכשיר לצורך שיקום השמיעה יש לשים לב לפרטים הבאים הנוגעים למכשיר השמיעה:

תצורת המכשיר (BTE, CIC, ITE, ITC)

 

בהתאם לבדיקת השמיעה ולתוצאות השאלון להתאמת מכשיר שמיעה תספק קלינאית התקשורת של כללית אישור לקבלת מכשיר שמיעה.

האישור הזה מוגדר בחוזר משרד הבריאות בנספח ב' וכולל פירוט של המאפיינים שצוינו לעיל.

הלקוח יוכל לקבל את המכשיר אצל הספק המורשה מטעם כללית בהתאם לאישור שקיבל מכללית.

במקרה שניסיונות ההתאמה במהלך תקופת ההתאמה לא צלחו, והלקוח מעוניין לקבל מכשיר מקטגוריה אחרת, ניתן לעשות זאת בכפוף למגבלות סל הבריאות המפורטות בחוזר משרד הבריאות.

לתשומת ליבך:

בעת קבלת האישור מכללית ורשימת הסניפים המורשים מטעם כללית למתן המכשיר ימסרו לך מהו סכום ההשתתפות שעליך לשלם בעבור מכשיר מהקטגוריה שאושרה.

כל האישורים – הפניית רופא אף?אוזן?גרון, תוצאות בדיקת השמיעה והאישור לקבלת המכשיר – מוגבלים לשישה חודשים.

3.  קבלת המכשיר

הלקוח יפנה לסניף מבין רשימת הסניפים המורשים ויביא עימו את שלושת המסמכים: הפניה של רופא אף?אוזן?גרון, תוצאות בדיקת השמיעה והאישור לקבלת מכשיר שמיעה ( נספח ב' ).

הסניף המורשה יתאים ללקוח את המכשיר. המכשיר יסופק ללקוח באמצעות הספק לתקופת ניסיון של כחודש, שבמהלכה זכאי הלקוח לפנות לספק לצורך התאמות נדרשות וקבלת הסברים נוספים (ראו בסרטון ההדרכה).

הלקוח זכאי להחזיר את המכשיר עד לתום תקופת הניסיון אם אינו מעוניין בו.

כמו כן חשוב לדעת:

הסניף המורשה אינו רשאי לגבות תשלום מהלקוח בעבור תקופת הניסיון.

התאמת האוזניות והספקתן חייבות אף הן להיעשות ללא תשלום.

הסניף המורשה יגבה ישירות מן המטופל את ההשתתפות העצמית בלבד – בהתאם לסוג המכשיר שאושר. את גובה ההשתתפות העצמית קובעת כללית. סכום ההשתתפות העצמית יימסר ללקוח עם קבלת האישור למכשיר.

 

4. בעיות חריגות

בכל בעיה חריגה מול ספקי המכשירים או בתחום של התאמת המכשירים ניתן לפנות למכון השמיעה של כללית שבו נעשתה בדיקת השמיעה וניתן האישור לקבלת מכשיר.

 

מרותקי בית

מבוטח שזקוק לבדיקת שמיעה בבית יכול לפנות טלפונית למכון השמיעה של כללית ויציין את בקשתו בפנייתו. השירות יינתן בהתאם למצבו של הלקוח.

 

כללית מושלם

עמיתי כללית מושלם מעל גיל 18, נהנים מהטבות משמעותיות ברכישת מכשירי שמיעה.

מדובר בהטבה ייחודית, הרבה מעבר לזכאות בסל הבסיסי.

השירות יינתן ללקוח של המושלם מעל גיל 18, הזקוקים למכשיר שמיעה על פי קביעה של קלינאי/ת תקשורת ו/או רופא א.א.ג של שירותי בריאות כללית.

הוותק הנדרש למימוש ההטבה: חברות של ששה חודשים בתוכנית המושלם.

הזכאות הינה פעם בשנה קלנדרית, ומעבר לזכאות בסל הבסיסי.

הרכישה מתבצעת במכוני ההסדר בלבד.

הסדרים