מכשירי שמיעה מכבי

חברי קופת חולים מכבי ונדרשים למכשירי שמיעה? בעמוד שלפניכם תוכלו למצוא מידע על התהליך לקבלת מכשירי שמיעה מקופות החולים מכבי.

חברי קופת החולים מכבי, בדומה לחברי יתר קופות החולים בישראל, הנדרשים לרכישת מכשיר שמיעה, זכאים להשתתפות עצמית מופחתת במימון חלקי של סל הבריאות והביטוח המשלים העומד לרשותם. יחד עם זאת, חברי קופות החולים השונות המעוניינים בסבסוד נדרשים לעמוד בתנאי הזכאות הנקבעים על ידי קופת החולים בה הם חברים.

קבלת מכשירי שמיעה לחברי קופת החולים מכבי – מה חשוב לדעת?

קבלת מכשירי שמיעה מכבי מתאפשרת לחברי הקופה בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות, כאשר הזכאים יכולים לרכוש מכשיר שמיעה בהשתתפות עצמית מופחתת אחת לשלוש וחצי שנים. חשוב לציין שסכום ההשתתפות העצמית נקבעת על פי דגם המכשיר אשר הותאם למטופל במסגרת התהליך ובהתאם לסוג הביטוח המשלים העומד לרשותו. חשוב לציין שדמי ההשתתפות העצמית הם לאחר מימון סל הבריאות בסכום כולל של 3,079 ₪.

מכשירי שמיעה בהסדר עם קופת חולים מכבי

מכשירי שמיעה מכבי אוטיקון

ווידקס widex ובלטון beltone מכשירים בהתשתפות עצמית של 88 ש"ח בלבד

Widex injoy – השתתפות עצמית 88 ש"ח 

oticon more 1 – השתתפות עצמית של 1,750 ש"ח

Sonic Captvate – השתתפות עצמית של 1,750 ש"ח
מכשירי שמיעה מתקדמים

התהליך לקבלת אישור לרכישת המכשיר בדמי השתתפות מופחתת

על מנת לקבל זכאות לדמי השתתפות עצמית לרכישת מכשירי שמיעה מכבי, חברי הקופה המתמודדים מירידה באיכות השמיעה ו/או ליקוי שמיעה כאלו ואחרים, נדרשים לתהליך הבא:
הפניה לרופא א.א.ג לצרוך קבלת הפניה ראשונית לבדיקת שמיעה, קיומה של בדיקת שמיעה באחד ממכוני השמיעה הפועלים בהסדר ביטוחי מול קופת החולים מכבי, מילוי שאלון קופתי על ידי המכון בו בוצעה בדיקת השמיעה.
את השאלון המלא המטופל נדרש להחזיר לקופה לצורך קבלת אישור סופי בנוגע לזכאותו לרכישת מכשיר בדמי השתתפות עצמית מופחתת.
אישור זה מחייב חותמת אדומה על גבי טופס האישור, כאשר רק באמצעות טופס מאושר הלקוח יוכל ליהנות מהסבסוד לו הוא זכאי בהתאם לסוג הביטוח המשלים העומד לרשותו.

התאמה ורכישת מכשירי שמיעה מכבי

לאחר קבלת אישור מטעם הקופה (בצירוף חותמת אדומה) המטופל רשאי לפנות לכל אחד ממכוני השמיעה העובדים בהסדר ביטוחי אל מול קופת החולים מכבי. למכוני השמיעה השונים יש להגיע עם כרטיס חבר קופ"ח מכבי, תעודת זהות, טופס הפניה של רופא א.א.ג לשיקום שמיעה וממצאי בדיקת השמיעה והמלצות קלינאי תקשורת מטעם הקופה.
בשלב זה, המטופל רשאי לבחור כל מכשיר שמיעה מתוך רשימת המכשירים שבהסכם והוא רשאי לעשות שימוש במכשיר לתקופת ניסיון של עד 45 יום לפני רכישת המכשיר.

תדרים – עובדים מול כל קופות החולים

אנחנו במכון השמיעה תדרים עובדים בהסדרים ביטוחיים אל מול כל קופות החולים, דבר המאפשר לחברי קופת החולים מכבי להסתייע במגוון השירותים המקצועיים שלנו לצורך קבלת ייעוץ והתאמה של מכשיר השמיעה הנדרש להם.
לרשותנו, היצע גדול ואיכותי של מכשירי שמיעה ממיטב היצרנים, כאשר ברשימת מכשירי שמיעה מכבי המצויים בהסדר שלנו מול קופת החולים מכבי, תוכלו למצוא מגוון רחב של מכשירים. לבירור פרטים נוספים בנושא אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.

הסדרים